Věk:
Riziková skupina:
Veškerá povolání v nevýrobní oblasti, popř. ve výrobní oblasti s minimálními riziky úrazu, a povolání s převažující duševní činností, popř. malým podílem manuální práce.
  
Všechna povolání ve výrobní oblasti a v oblasti s převažujícím podílem manuální práce, popř. se zvýšeným rizikem úrazu, která nepatří do 1. ani 3. rizikové skupiny.
  
Povolání s velmi vysokým rizikem úrazu:
  • členové jednotek rychlého nasazení, záchranné a havarijní sbory,
  • práce s jedy nebo výbušninami, práce s vysokým rizikem akutních otrav, popálenin,
  • práce ve výškách, v nucených polohách bez pracovních plošin, z provazových žebříků, visutých sedaček
  • v závěsu na ochranném pásu a omezeném pracovním prostoru na pracovní lávce,
  • práce pod vodou, při níž je nutné používat potápěčský přístroj,
  • důlní práce,
  • výzkumná a badatelská činnost v neprozkoumaných krajinách.
Pojištění pro případ smrti
Pojistná částka:
Pojištění pro případ invalidity
1 až 3 stupeň 2 až 3 stupeň 3 stupeň
Pojistná částka:
Pojištění pro případ vážné nemoci
Základní rozsah Rozšířený rozsah
Pojistná částka:
Pojištění pro případ trvalého následku úrazu
Pojistná částka:
Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
Pracovní neschopnost: Od 14. dne Od 29. dne
Pojistná částka:
Pojištění pro případ DO úrazu
Pojistná částka:
Pojištění pro případ DO hospitalizace
Pojistná částka:

Poznámka:
Kalkulace

Smrt: 0,- Kč
Invalidita: 0,- Kč
Vážné nemoci: 0,- Kč
Trvalé následky: 0,- Kč
Pracovní neschopnost: 0,- Kč
DO úraz: 0,- Kč
DO hospitalizace: 0,- Kč

Celkem: 0,- Kč

Základní informace

Jméno:
Příjmení: *
Tel. číslo: *
E-mail: *
PSČ: *
Poznámka:

Odesláním formuláře souhlasíte s VOP portálu BezPobocky.cz